Vi kan med stolthet informera att vi idag har slutit ett exklusivt återförsäljaravtal för Sverige med ACOWA Instruments från Danmark. ACOWA’s produkter tillverkas och utvecklas i Danmark, det gäller såväl hårdvara som mjukvara. All utveckling sker i nära dialog med kunderna. En del av produkterna visas nedan, finns mer info här om ytterligare produkter. 

Unik svavelvätemätare!

Canary är en unik svavelvätemätare som mäter svavelväte i gasform vid koncentrationer från 0-300ppm, och omvandlar det till en signal på 4-20mA.

CaNaRy levereras kalibrerad och klar för ins

tallation och behöver inte kalibreras under hela cellenslivslängd. CaNaRy är utvecklad med utbytbar mätcell.

Datalogger

GEKKO är en batteridriven datalogger med 4G modem. GEKKO samlar in och loggar data som tex svavelväte, regn, nivå och tryck. GEKKO är utrustad med 2 analoga ingångar 0/ 4-20mA och 4 digitala ingångar. Få mer info här.

Unik nivågivare!

TurTles unika mätcell kan separeras från det rostfria sensorröret. På så sätt kan mätcellen bytas ut utan att hela elinstallationen behöver bytas ut, eller vid skadad kabel kan mätcellen återanvändas i ett givarrör. 

TurTles mätområde är justerbart via en DIP-omkopplare på baksidan av mätcellen. TurTle kan mäta i 3 intervall, 0-3m, 0-5m eller 0-10m, alla med 4-20mA utsignal.
Det är dessutom möjligt att nollkalibrera mätcellen genom att använda en DIP-switch. Få mer info här

PUMA pumpstyrning

PUMA är en kompakt enpumpsstyrning upp till 12 A. Det finns kommunikationsmöjlighteer via 4G eller NB/ IOT och protokollet Modbus TCP.
Några inbyggda funktioner.
– Daglig körning av pumpen så den inte fastnar under långa stillestånd
– Daglig sörpling, ev flytande lager undviks
– Varierad startnivå, fettuppbyggnad undviks
– Nödkörning via nivåvippa
– Unik strömmätning på alla 3 faser
Få mer info här